Redigeren

Je kunt een bestaande tekst laten redigeren of laten herschrijven. Redigeren komt neer op het controleren op;

  • correct taalgebruik en spelling;
  • stijlfouten;
  • leesbaarheid;
  • opmaak; alinea’s, tussenkopjes, zinslengte enzovoorts;
  • SEO-geschiktheid.

Herschrijven

Hierbij wordt de aangeleverde tekst opnieuw samengesteld. Van den Boom tekstproducties zorgt voor duidelijke en prettig leesbare teksten die de juiste tone of voice kennen (formeel/informeel/wervend/informatief etc.) en zijn toegesneden op de doelgroep.

Hierna kun je het document of de tekst met een gerust hart openbaar maken. Denk hierbij aan webteksten, persberichten, nieuwsbrief-teksten, interne stukken en memo’s, jaarverslagen.

Vraag een vrijblijvende offerte!